گزارش تصویری از دیدار فرماندار رشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

دیدار فرمانداررشت با هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گیلان و روسای اتحایه های صنفی شهرستان رشت

گزارش تصویری از حضور جلال الدین محمد شکریه از رییس اتاق اصناف مرکز استان گیلان در مراسم روز رشت در سالن شهدای ناجا

حضور جلال الدین محمد شکریه در مراسم روز رشت

حضور جلال الدین محمد شکریه در مراسم روز رشت

حضور جلال الدین محمد شکریه در مراسم روز رشت

حضور جلال الدین محمد شکریه در مراسم روز رشت

هم اکنون گزارش تصویری از مراسم کلنگ زنی مجتمع تفریحی تجاری ( ستادیوم

گزارش تصویری از مراسم کلنگ زنی مجتمع تفریحی تجاری ( ستادیوم )با حضور جناب آقای دکتر نجفی استاندار محترم استان گیلان و جناب آقای مهندس یدا...صادقی معاونت محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مسئولین اجرایی دولتی و بخش خصوصی استان گیلان

جلسه در خصوص هفته ملی بدن دخانیات با شعار دخانیات ، تهدیدی برای توسعه و سلامت

گزارش تصویری از اهداء لوح تقدیر سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای محمدرضا میرحیدری (فرمانده انتظامی استان گیلان) به جلال الدین محمد شکریه نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور

گزارش تصویری از اهداء لوح تقدیر سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای محمدرضا میرحیدری (فرمانده انتظامی استان گیلان) به جلال الدین محمد شکریه نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور

گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه اصناف و بازاریان در روز جهانی قدس

گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه اصناف و بازاریان در روز جهانی قدس

گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه اصناف و بازاریان در روز جهانی قدس

گزارش تصویری از راهپیمایی با شکوه اصناف و بازاریان در روز جهانی قدس

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و هفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و هفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و هفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و هفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

برگزاری نود و چهارمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و چهارمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و چهارمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و چهارمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و چهارمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و چهارمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و سومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و سومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و سومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و سومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود و سومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

برگزاری نود ودومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور سرهنـگ پاسدار جناب آقای دکتر ابراهیمی ریاست محترم بسیج اصناف استان

نود ودومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور سرهنـگ پاسدار جناب آقای دکتر ابراهیمی ریاست محترم بسیج اصناف استان

نود ودومین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور سرهنـگ پاسدار جناب آقای دکتر ابراهیمی ریاست محترم بسیج اصناف استان

گزارش تصویری از برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان

برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان درخصوص ایجاد مقدمات تشکیل شرکت تعاونی تولید طلا و جواهر و هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلی

برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان درخصوص ایجاد مقدمات تشکیل شرکت تعاونی تولید طلا و جواهر و هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلی

برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان درخصوص ایجاد مقدمات تشکیل شرکت تعاونی تولید طلا و جواهر و هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلی

برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان درخصوص ایجاد مقدمات تشکیل شرکت تعاونی تولید طلا و جواهر و هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلی

گزارش تصویری از برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان درخصوص ایجاد مقدمات تشکیل شرکت تعاونی تولید طلا و جواهر و هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلی

برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان درخصوص ایجاد مقدمات تشکیل شرکت تعاونی تولید طلا و جواهر و هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلی

برگزاری جلسه ای در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور رئوسای اتحادیه های فروشندگان طلا و جواهر استان گیلان درخصوص ایجاد مقدمات تشکیل شرکت تعاونی تولید طلا و جواهر و هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلی

برگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویگزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید . ری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

گزارش تصویری ازبرگزاری نود ویکمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان که با حضور مدیر کل محترم امور مالیاتی استان گیلان (جناب آقای انوری) برگزار گردید .

جلسه عفاف و حجاب در اتاق اصناف مرکز استان گیلان

جلسه عفاف و حجاب در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، سازمان بسیج اصناف،اتحادیه و تولید کنندگان پوشاک استان گیلان

جلسه عفاف و حجاب در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، سازمان بسیج اصناف،اتحادیه و تولید کنندگان پوشاک استان گیلان

جلسه عفاف و حجاب در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، سازمان بسیج اصناف،اتحادیه و تولید کنندگان پوشاک استان گیلان

جلسه عفاف و حجاب در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، سازمان بسیج اصناف،اتحادیه و تولید کنندگان پوشاک استان گیلان

جلسه عفاف و حجاب در اتاق اصناف مرکز استان گیلان با اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، سازمان بسیج اصناف،اتحادیه و تولید کنندگان پوشاک استان گیلان

هشتادو نهمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری از برگزاری هشتادو نهمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری از برگزاری هشتادو نهمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری از برگزاری هشتادو نهمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری از برگزاری هشتادو نهمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری از برگزاری هشتادو نهمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

برگزاری هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور جناب آقای یزدان دوست رئیس امور شعب بانک ملی استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان با حضور جناب آقای یزدان دوست رئیس امور شعب بانک ملی استان گیلان

برگزاری هشتاد و هشتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

برگزاری هشتاد و هفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری از برگزاری هشتاد و هفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری از برگزاری هشتاد و هفتمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

مراسم غبار روبی ضریح متبرک دانای علی به مناسبت دهه کرامت توسط اصناف و بازاریان رشت

گزارش تصویری از مراسم غبار روبی ضریح متبرک دانای علی به مناسبت دهه کرامت توسط اصناف و بازاریان شهرستان رشت

گزارش تصویری از مراسم غبار روبی ضریح متبرک دانای علی به مناسبت دهه کرامت توسط اصناف و بازاریان شهرستان رشت

گزارش تصویری از مراسم غبار روبی ضریح متبرک دانای علی به مناسبت دهه کرامت توسط اصناف و بازاریان شهرستان رشت

گزارش تصویری از مراسم غبار روبی ضریح متبرک دانای علی به مناسبت دهه کرامت توسط اصناف و بازاریان شهرستان رشت

گزارش تصویری از مراسم غبار روبی ضریح متبرک دانای علی به مناسبت دهه کرامت توسط اصناف و بازاریان شهرستان رشت

هشتاد و ششمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری هشتاد و ششمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

گزارش تصویری ازبرگزاری هشتاد و ششمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

هشتاد و ششمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

هشتاد و ششمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گیلان

روز قدس 95

حضور پرشور اصناف و بازاریان در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور اصناف و بازاریان در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور اصناف و بازاریان در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور اصناف و بازاریان در راهپیمایی روز قدس