بسمه تعالی


اطلاعیه

قابل توجه کلیه متصدیان فروشگاههای مجازی شهرستان رشت

با عنایت به اینکه مطابق آئین نامه ماده 87 قانون نظام صنفی کلیه اشخاصی که در فضای مجازی در زمینه ارئه محصول ( کالا و یا خدمات ) به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان فعالیت می نمایند مکلفند نسبت به اخذ  پروانه کسب فروشگاههای مجازی در حوزه شهرستان محل استقرار خود اقدام نمایند لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه فعالان این گونه فروشگاهها در شهرستان رشت می رساند  هرچه سریعتر جهت دریافت پروانه کسب مربوطه به اتاق اصناف مرکز استان گیلان به آدرس رشت خیابان تختی نبش کوچه سعدی اتاق اصناف مرکز استان گیلان حوزه دبیر اجرائی مراجعه نمایند در غیر اینصورت از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط از فعالیت اینگونه فروشگاهها جلوگیری بعمل خواهد آمد.