کاهش ۸۰ درصدی حوادث آتش سوزی رشت با اجرای طرح ایمنی واحدهای صنفی اجلاس های اتاق اصناف نتایج پرباری داشته است دفاتر خدمات بهداشتی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد قانون پیشگیری فراموش شد اراده هست، ابزار اصلاح ساختار اقتصادی در بنگاه‌های کوچک نیست
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:
کاهش ۸۰ درصدی حوادث آتش سوزی رشت با اجرای طرح ایمنی واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف ایران:
اجلاس های اتاق اصناف نتایج پرباری داشته است
نایب رئیس اتاق اصناف ایران
دفاتر خدمات بهداشتی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران:
قانون پیشگیری فراموش شد
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران:
اراده هست، ابزار اصلاح ساختار اقتصادی در بنگاه‌های کوچک نیست
دبیر کل اتاق اصناف ایران:
1395/11/17
رییس اتاق اصناف می‌گوید:
1395/11/7
یکصدو بیست و دو هزار وهشتاد و شش فقره بازرسی از صنوف در10 ماه امسال انجام شد
1395/11/4