نقش اصناف در برنامه های توسعه دیده شود مصاحبه با قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی شبکه ای قاچاق کالا اقتصاد سالم جامعه را فرو می‌پاشد نایب رییس اول اتاق اصناف کشور استفاده از پتانسیل اصناف یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران از تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه خبر داد و گفت: تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه و فضای مجازی کسب و کار دو عنصر حیاتی شکوفایی اقتصاد کشور است
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران:
نقش اصناف در برنامه های توسعه دیده شود
مصاحبه با جناب آقای امانت قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان
مصاحبه با قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان و رئیس کمیته نظارت بر فعالیت فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی شبکه ای
نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز گیلان
قاچاق کالا اقتصاد سالم جامعه را فرو می‌پاشد
نایب رییس اول اتاق اصناف کشور
نایب رییس اول اتاق اصناف کشور استفاده از پتانسیل اصناف یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است
تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه و فضای مجازی کسب و کار
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران از تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه خبر داد و گفت: تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه و فضای مجازی کسب و کار دو عنصر حیاتی شکوفایی اقتصاد کشور است
رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد ؛
1395/9/6
در دیدار روسای اتاق های اصناف گیلان و لیریا مطرح شد :
1395/8/19
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی؛
1395/7/15