شهردار آینده رشت باید مقتدر و خردگرا باشد پیام تبریک جلال الدین محمد شکریه به مناسبت روز خبرنگار اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد قانون نظام صنفی اصلاح می شود
رئیس اتاق اصناف مرکزاستان گیلان:
شهردار آینده رشت باید مقتدر و خردگرا باشد
پیام تبریک جلال الدین محمد شکریه به مناسبت روز خبرنگار
رييس اتاق اصناف مرکز گيلان:
اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است
شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور:
انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد
جلال الدین محمد شکریه:
قانون نظام صنفی اصلاح می شود
صدور مجوز از سوی رییس اتاق اصناف مرکز گیلان
1396/5/17
جلال الدین محمد شکریه:
1396/1/17
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبرداد؛
1396/1/5
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان اعلام کرد
1395/12/23
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران اعلام کرد:
1395/12/22