دولت باید نگاه ویژه ای به اصناف نماید شهردار آینده رشت باید مقتدر و خردگرا باشد اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد قانون نظام صنفی اصلاح می شود
رییس اتاق اصناف مرکز گیلان:
دولت باید نگاه ویژه ای به اصناف نماید
رئیس اتاق اصناف مرکزاستان گیلان:
شهردار آینده رشت باید مقتدر و خردگرا باشد
رييس اتاق اصناف مرکز گيلان:
اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است
شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور:
انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد
جلال الدین محمد شکریه:
قانون نظام صنفی اصلاح می شود
شکریه در گفتگو با فارس
1396/7/29
رییس اتاق اصناف مرکز گیلان:
1396/7/19
شکریه عضو شورای شهر خواستار شد؛
1396/6/29
در محل نمایشگاه دائمی گیلان
1396/6/28
صدور مجوز از سوی رییس اتاق اصناف مرکز گیلان
1396/5/17