اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد قانون نظام صنفی اصلاح می شود کاهش ۸۰ درصدی حوادث آتش سوزی رشت با اجرای طرح ایمنی واحدهای صنفی اجلاس های اتاق اصناف نتایج پرباری داشته است
رييس اتاق اصناف مرکز گيلان:
اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است
شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور:
انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد
جلال الدین محمد شکریه:
قانون نظام صنفی اصلاح می شود
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:
کاهش ۸۰ درصدی حوادث آتش سوزی رشت با اجرای طرح ایمنی واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف ایران:
اجلاس های اتاق اصناف نتایج پرباری داشته است
جلال الدین محمد شکریه:
1396/1/17
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبرداد؛
1396/1/5
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان اعلام کرد
1395/12/23
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران اعلام کرد:
1395/12/22
با صدور حکمی از سوی مهندس نعمت زاده :
1395/12/14
دبیرکل اتاق اصناف ایران تاکید کرد:
1395/12/14