تشکیل مرکز داوری اصناف بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون حضور بخش خصوصی امکانپذیر نیست تصویب طرح ساماندهی صنوف آلاینده توسط هیات وزیران با حضور آقای شکریه تلاش می کنیم دغدغه های بازار را کاهش دهیم ‌ایجاد اشتغال با نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات امکانپذیر نیست
شکریه در اجلاس عمومی عادی اتاق اصناف گیلان خبر داد:
تشکیل مرکز داوری اصناف
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در اجلاس عمومی اتاق اصناف:
بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون حضور بخش خصوصی امکانپذیر نیست
شکریه خبر داد:
تصویب طرح ساماندهی صنوف آلاینده توسط هیات وزیران
شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت:
با حضور آقای شکریه تلاش می کنیم دغدغه های بازار را کاهش دهیم
‌ایجاد اشتغال با نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات امکانپذیر نیست
شکریه در اجلاس عمومی عادی اتاق اصناف گیلان خبر داد:
1396/11/2
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در اجلاس عمومی اتاق اصناف:
1396/11/2
شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت:
1396/10/30
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان
1396/10/24