قاچاق کالا اقتصاد سالم جامعه را فرو می‌پاشد نایب رییس اول اتاق اصناف کشور استفاده از پتانسیل اصناف یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران از تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه خبر داد و گفت: تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه و فضای مجازی کسب و کار دو عنصر حیاتی شکوفایی اقتصاد کشور است دریافت حق سرویس رستوران ها در نظام رقابتی معنایی ندارد همایش ملی تبیین جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی به همت دبیرخانه مشترک اتاقهای بازرگانی ، اصناف و تعاون استان گیلان
نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز گیلان
قاچاق کالا اقتصاد سالم جامعه را فرو می‌پاشد
نایب رییس اول اتاق اصناف کشور
نایب رییس اول اتاق اصناف کشور استفاده از پتانسیل اصناف یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است
تجهیز اصناف کشور به صندوق مکانیزه و فضای مجازی کسب و کار
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران از تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه خبر داد و گفت: تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه و فضای مجازی کسب و کار دو عنصر حیاتی شکوفایی اقتصاد کشور است
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران:
دریافت حق سرویس رستوران ها در نظام رقابتی معنایی ندارد
در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد؛
همایش ملی تبیین جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی به همت دبیرخانه مشترک اتاقهای بازرگانی ، اصناف و تعاون استان گیلان
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی؛
1395/7/15
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان :
1395/5/18
نایب رییس اول اتاق اصناف کشور و رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان خبر داد:
1395/5/16