شهردار آینده رشت باید مقتدر و خردگرا باشد اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد قانون نظام صنفی اصلاح می شود کاهش ۸۰ درصدی حوادث آتش سوزی رشت با اجرای طرح ایمنی واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف مرکزاستان گیلان:
شهردار آینده رشت باید مقتدر و خردگرا باشد
رييس اتاق اصناف مرکز گيلان:
اشتغال عظيمي که در کشور توسط اصناف ايجاد شده است، توجه به بخش خصوصی نيل به اقتصاد مقاومتي است
شکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور:
انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان چتر حمایتی بسیار گسترده ای دارد
جلال الدین محمد شکریه:
قانون نظام صنفی اصلاح می شود
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:
کاهش ۸۰ درصدی حوادث آتش سوزی رشت با اجرای طرح ایمنی واحدهای صنفی
شکریه عضو شورای شهر خواستار شد؛
1396/6/29
در محل نمایشگاه دائمی گیلان
1396/6/28
صدور مجوز از سوی رییس اتاق اصناف مرکز گیلان
1396/5/17
جلال الدین محمد شکریه:
1396/1/17
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبرداد؛
1396/1/5