• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
 • آن دسته از واحد هایی که اظهار نامه مالیاتی را به طور شفاف ارائه نمی دهند و در ازای خدمات و فروش مبادرت به عملیات کارت به کارت می نمایند، جریمه ۳۰ درصدی بدون بخشش پرداخت خواهند کرد.

  آن دسته از واحد هایی که اظهار نامه مالیاتی را به طور شفاف ارائه نمی دهند و در ازای خدمات و فروش مبادرت به عملیات کارت به کارت می نمایند، جریمه ۳۰ درصدی بدون بخشش پرداخت خواهند کرد.

  آن دسته از واحد هایی که اظهار نامه مالیاتی را به طور شفاف ارائه نمی دهند و در ازای خدمات و فروش مبادرت به عملیات کارت به کارت می نمایند، جریمه ۳۰ درصدی بدون بخشش پرداخت خواهند کرد.

  محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقرارت سازمان امور مالیاتی گفت: برخی از صاحبان مشاغل دستگاه های کارت خوان را به پرونده های مالیاتی خود متصل نمی کنند که همین امر موجب بروز شائبه هایی می شود که پرداخت ها در محل دیگری انجام می شود که در این صورت سازمان جریمه های سختی برای این عده از افراد در نظر می گیرد.

  وی ادامه داد: مالیات های مشاغل و اصناف از محل سود حاصل از مبادلات اخذ خواهد شد و فراتر از این قاعده هیچ مالیاتی اعم از خرید و فروش خانه و سایر حساب های بانکی عادی ارتباطی به این نوع مالیات نخواهد شد.

  محمد برزگری افزود: قانون پایانه فروشگاهی یک قانون مترقی است که بصورت گام به گام اجرا خواهد شد. ماده 11 این قانون اتصال دستگاه های پوز به پرونده های مالیاتی است که مهلت یکساله برای اجرای آن در نظر گرفته شد.

  برزگری تاکید کرد آن دسته از واحد هایی که اظهار نامه مالیاتی را به طور شفاف ارائه نمی دهند و در ازای خدمات و فروش مبادرت به عملیات کارت به کارت می نمایند، جریمه 30 درصدی بدون بخشش پرداخت خواهند کرد./ تسنیم

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی