ابراز نگرانی رییس اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار رشت از کاهش توان مردم برای خرید میوه

رییس اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار رشت گفت: توان خرید مردم و میزان فروش میوه در میوه فروشی ها کاهش یافته است.

ابراهیم حسنی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه قدرت خرید میوه در مردم کاهش یافته است، گفت: قیمت کود، افزایش کرایه حمل و نقل و دستمزد کارگری و… تاثیر مستقیم بر قیمت فروش میوه گذاشته است.

وی افزود: با توجه به شیوع کرونا و کاهش برگزاری مراسم عروسی، مهمانی و … در مجموع فروش در این صنف به شدت کاهش یافته است.

حسنی ادامه داد: در حال حاضر وجود میوه و صفیجات مورد نیاز مردم به اندازه کافی در بازار وجود دارد.
وی با بیان اینکه در خصوص میوه شب عید مشکلی وجود ندارد و به اندازه کافی میوه به خصوص سیب و پرتقال در بازار وجو دارد، خاطرنشان کرد: قیمت میوه همانند سایر اجناس به عرضه و تقاضا بستگی دارد و هرچقدر تقاضای یک میوه بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش پیدا میکند.

رییس اتحادیه بارفروشان میوه و ترهبار رشت تصریح کرد: امیدواریم به زودی قیمت موز و خیار که تاحدی پایین آمده است، همچنان رو به کاهش رود.

وی افزود: باید تدابیر لازم اندیشیده شود در مواردی که میوهای در داخل بازار کم است، از صادرات آن جلوگیری شود.

حسنی خاطرنشان کرد: اخیرا میوه فروشیها، میوه را در سبدهای کوچک و تمیز میچینند و این امر موجب شده که ضایعات این صنف کاهش یابد.

وی در خصوص افزایش قیمت سبزی در شهرستان رشت گفت: افزایش قیمتها نظیر حمل و نقل و کرایه حمل بار، همانگونه که بر میوه تاثیر دارد، بر سبزی نیز می گذارد و سبزی فرشان معمولا باسود کمی سبزی خریداری شده را به دست مصرفکننده میرسانند تا مردم از فواید خوردن آن محروم نشوند

نظرات