استقبال مردم از حضور واحدهای بومی در نمایشگاه های تخصصی

بیش از یک هزار واحدصنفی در اتحادیه درودگران شهرستان رشت به عنوان واحدهای تولیدی و صنفی با اشتغال پایدار، صنعت ساختمان منطقه را پوشش می دهند .
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان و فرآورده های چوبی شهرستان رشت همچنین در ارتباط با برگزاری نمایشگاه خانه مدرن افزود: طی سال های گذشته، نمایشگاه در زمان هایی برگزار می شد که تهدیدی برای کسب و کار واحدهای ما بود و همکاران به شدت از برگزاری این نمایشگاه گله مند بودند چرا که برخی از نمایشگاه ها در زمان اوج بازار خصوصاً پایان سال، راه اندازی می شد و تهدیدی برای کسب و کارهای فعال استان گیلان بود.
علی امیرمستوفیان افزود : در گذشته واحدهایی در نمایشگاه ها حضور می یافتند که برخی مشکلات را برای مصرف کنندگان و حتی شرکت نمایشگاه ها ایجاد می کردند .
وی ادامه داد : خوشبختانه با تعامل خوبی که بین شرکت نمایشگاهی، اتحادیه و اتاق اصناف صورت گرفته شرایط به گونه ای رقم خورد که تنها واحدهای تولیدی توانمند داخل استان از امتیازات حضور در نمایشگاه بهره مند شوند .
علی امیرمستوفیان گفت : حضور واحدهای صنفی داخل استان ، اقبال بیشتر مردم از واحدهای داخلی و حضور و نظارت کارشناسان اتحادیه شرایط برگزاری نمایشگاه را متحول ساخته است .

نظرات