• ۱۴۰۳-۰۲-۰۱
  • اطعام عزاداران حسینی توسط اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل شهرستان رشت

    اطعام عزاداران حسینی توسط اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل شهرستان رشت

    اتاق اصناف مرکز گیلان  با همراهی اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل شهرستان رشت در روز سوم شهادت امام حسین (ع) نسبت به اطعام عزاداران حسینی اقدام نمود

    تبلیغات

    راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی