بازدید معاون اقتصادی استانداری گیلان از غرفه اتاق اصناف در نمایشگاه خدمات کسب و کار

بازدید معاون اقتصادی استانداری گیلان از غرفه اتاق اصناف

 

در دومین روز از نمایشگاه خدمات کسب و کار، سید محمد اسحاقی معاون هماهنگی اقتصادی استانداری از غرفه اتاق اصناف مرکز گیلان و اتحادیه های شرکت کننده در این نمایشگاه بازدید و با اعضای هیات رییسه اتاق اصناف گفتگو کرد.

همچنین در جریان این بازدید پورحیدری مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان نیز حضور داشت.

نظرات