با رونق اقتصادی، آسیب های اجتماعی کاهش می یابد

مبارزه با آسیب های اجتماعی، نیازمند رونق کسب و کار است .

علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان در مراسم افتتاح مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان شهرستان رشت گفت : برای مبارزه با آسیب های اجتماعی باید ضمن رونق بخشیدن به فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی می بایست شرایط برای رونق کسب و کار فراهم شود.

وی افزود : با اشتغال مولد و پایدار و رسیدن به رونق اقتصادی، آسیب های اجتماعی حذف خواهد شد .

تهیدست همچنین تأکید کرد : در شرایط اقتصادی نامساعد باید به همنوعان یاری رساند.

ابراهیم رضامهدی مدیرعامل مرکز نیکوکاری اصناف و بازاریان شهرستان رشت نیز در این مراسم گفت : آفتی که امروزه وجود دارد این است که ما در مسایل اقتصادی، سیاسی و … با تلاش فراوان سعی می کنیم گوی سبقت را از دیگران برباییم اما در مسایل خیریه اینگونه نیستیم.

نظرات