• ۱۴۰۳-۰۳-۰۳
 • بررسی چالش های رسته صنفی فروش آب تصفیه

  بررسی چالش های رسته صنفی فروش آب تصفیه

  نشست هم اندیشی و بررسی چالش های موجود در رسته صنفی فروش آب تصفیه با حضور نمایندگانی از سازمان های صنعت، معدن و تجارت، آبفای گیلان و مرکز بهداشت شهرستان رشت و تعدادی از واحدهای صنفی، به ریاست علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان برگزار شد.

  در این جلسه همچنین با توجه به تأکید هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کاربر تسریع صدور پروانه کسب برای واحدهای متقاضی این رسته صنفی تأکید گردید.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی