• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
 • برگزاری نمایشگاه مبلمان، ملتهب کردن بازار است

  برگزاری نمایشگاه مبلمان، ملتهب کردن بازار است

  در چند روز اخیر بنرهایی در برخی از خیابانهای رشت با عنوان برگزاری نمایشگاه کالای ایرانی-خانه ایرانی در معرض دید عموم گذاشته شده است که تبلیغ اولین عنوان کالاهای این نمایشگاه مبلمان بوده است در حالی که مجری نمایشگاه با در پیش بودن بازار خریدهای نوروزی و اطلاع از حساسیت اتحادیه نسبت به اعضای خود با هدف منفعت طلبی دست به چنین اقدامی زده است، اقدامی که میتواند بازار مبلمان رشت را که بزرگترین بازار تولید و اصناف شمال ایران است ملتهب کند.
  در این رابطه رییس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان مصنوعات و فراوردههای چوبی گیلان با ابراز گله مندی از برخی مجریان نمایشگاهی که منافع خود را بر منافع عموم ترجیح میدهند با خطاب قرار دادن آنان در زمینهعدم ایجاد التهاب در بازار در آستانه سال نو گفت: اعضای تحت پوشش این اتحادیه در شهرستان رشت بالغ بر یک هزار نفر عضو در رستههای مختلف که تولید و عرضه مبلمان شاخههایی از اعضای ما را پوشش میدهد به جهت تعدد واحدها، مهارت و خلاقیت اعضا و ارائه کار باکیفیت به عنوان قطب تولید و عرضه مبلمان و مصنوعات چوبی در شمال ایران شناخته میشوند که در طول سالهای اخیر برگزاری برخی نمایشگاهها که با حضور واحدهای خارج از استان انجام میگرفت موجب نارضایتی اعضاء و مردم بود که خوشبختانه با همکاری شرکت نمایشگاهی این دغدغه در اواخر سال جاری مرتفع شد که برپایی دو نمایشگاه با عنوان مبلمان با حضور واحدهای داخلی و بومی به گونهای سیاست حمایتی اتحادیه جهت ایجاد رقابت بین واحدهای بومی و حمایت از مصرف کنندگان و گارانتی کردن خریدهای آنان بعد از نمایشگاه از واحدهای حاضر در نمایشگاه بوده است اما آنچه که ما را در چند روز اخیر غافلگیر کرده است برگزاری نمایشگاهی از ۵ لغایت ۹ اسفند آن هم در آستانه سال نو با عنوان مبلمان است که چنین اتفاقی توسط مجری نمایشگاه که حساسیت ما را میدانست قطعا بیتوجهی به مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی بازار است و حتی مجری نمایشگاه نیز مجوز ارائه عنوان مبلمان را در این نمایشگاه نداشته است.
  علی امیرمستوفیان برگزاری هر گونه نمایشگاه با عنوان مبلمان در روزهای منتهی به سال نو را خلاف سیاستهای حمایتی اتحادیه از تولید و بازار دانست و تصریح کرد: این حساسیتها ناشی از برنامههای اتاق اصناف ایران است و در همین رابطه اتاق اصناف ایران هم مخالف برپایی نمایشگاه در روزهای پایانی سال است و رسما سیاست خود را به تمام استانها ابلاغ کرده است این سیاستها با توجه به پایان رسیدن سال جاری با هدف همراهی با ستاد ملی مقابله با کرونا جهت پیشگیری از هر گونه اقداماتی که میتواند سلامت مردم را به مخاطره اندازد میباشد و اتحادیه هم نمیتواند شاهد تحمل فشار مضاعف بر زیرمجموعه خود باشد.
  به گفته وی اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان مصنوعات و فرآوردههای چوبی شهرستان رشت بعد از دو اتحادیه املاک و خواروبار، پرتعدادترین اعضای تحت پوشش اتحادیههای مرکز استان را دارد و همکاران ما در یک سال اخیر به جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با ستاد استانی مقابله با کرونا نهایت همکاری را داشتهاند، بنابراین هر گونه اقدامی که خودسرانه، بیتدبیرانه و خلاف سیاستهای اصناف و غیر قانونی باشد را قطعا منفعت طلبی تلقی کرده و مانع از هر گونه اقدامات یک جانبه گرایانه و سودجویانه خواهد شد.
  علی امیرمستوفیان از طرح و برنامه اتاق اصناف با نام «نمایشگاهی به وسعت ایران» در اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: سیاست اتاق اصناف و اتحادیه برگزاری نمایشگاه نیست با طرح یاد شده که توسط اتاق اصناف عنوان شده است در ماه جاری هر واحد صنفی میتواند با مشارکت در این طرح به پویش اتاق اصناف بپیوندد، این طرح سیاستی در جهت حمایت از اصناف و مردم و اقدامات پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا است و واحدهای ما میتوانند با مراجعه به اتحادیه و اخذ مجوز از حضور در این طرح که جشنواره و تخفیف است و از اول اسفند تا ۱۵ فروردین به مدت ۴۵ روز ادامه دارد برخوردار شوند.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی