جلسه توجیهی و بررسی جزییات برگزاری دومین جشنواره فوق العاده نوروزی “نمایشگاهی به وسعت ایران”

جلسه توجیهی و بررسی جزییات برگزاری دومین جشنواره فوق العاده نوروزی با عنوان “نمایشگاهی به وسعت ایران” به ریاست جلال الدین محمد شکریه رییس اتاق اصناف مرکز گیلان و با حضور روسای اتحادیه های مرتبط با نمایشگاه در محل اتاق اصناف برگزار شد.

نظرات