• ۱۴۰۳-۰۴-۲۷
 • خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی اصناف ممکن شد

  خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی اصناف ممکن شد

   

  *✅ خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی اصناف ممکن شد*

  ? به موجب مصوبه هیات مقررات زدایی، اصناف ملزم به عقد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت نیستند و با رعایت قوانین بهداشتی و از طریق خوداظهاری می توانند پروانه کسب دریافت کنند و در صورت تمایل، امکان عقد قرارداد با دفاتر بهداشت و یا استفاده از کارشناسان بهداشت را به طور اختیاری خواهند داشت.

  ? دی ماه ۱۴۰۰اطلاعیه از سوی اتاق اصناف ایران مبنی بر «عدم الزام واحدهای صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت» منتشر شد که باری دیگر بر جزئیات آن تاکید می‌شود:

  ? با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با رای موافق هیات مقررات زدایی “اخذ هرگونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحدهای صنفی و الزام آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت” متوقف شده است. از این رو و بر اساس اطلاعات واصله از وزارت بهداشت، روش اجرای برنامه خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی به شرح ذیل اصلاح شده است:

  ۱.    مشاوران بهداشتی شاغل در دفاتر خدمات سلامت دارای پروانه معتبر

  ۲.  مشاوران آزاد یا تحت استخدام دارای صلاحیت

   

  ۳.  مدیر، مالک یا متصدی واحد صنفی دارای صلاحیت

  ?  تاکید می شود هیچ روشی مورد توصیه قرار نگرفته و مدیران، مالکان و متصدیان واحدهای صنفی در انتخاب روش مختار خواهند بود.

  ?  همچنین در صدور صلاحیت های بهداشتی، “رفع موارد و نواقص بهداشتی توسط واحدهای صنفی” ملاک عمل بوده و پاسخگویی وزارت بهداشت به مبادی استعلام کننده باید در مهلت زمانی تعیین شده در قانون نظام صنفی انجام شود تا واحدهای صدور پروانه کسب در کوتاهترین زمان، پروانه کسب متقاضی را صادر کنند.

  ?  ضمنا چک لیست‌های “انجام خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی”، تدوین و در “سامانه سامح مرکز سلامت محیط و کار” بارگذاری شده است.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی