• ۱۴۰۲-۰۹-۱۰
  • رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان خبر داد : برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در رشت 

    رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان خبر داد :  برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در رشت 

    علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان در جلسه کمیته راهبری نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس که جهت تعیین قیمت و انجام هماهنگی های لازم درخصوص برگزاری این نمایشگاه در سال جاری با حضور اعضاء اصلی کمیته فوق برگزار شده بود، گفت : طی دهه آخر  شهریور در جهت ارائه خدمات به مردم، نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در محل نمایشگاه دائمی رشت برگزار خواهد شد.