• ۱۴۰۳-۰۳-۲۶
  • رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان خبر داد : برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در رشت 

    رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان خبر داد :  برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در رشت 

    علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان در جلسه کمیته راهبری نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس که جهت تعیین قیمت و انجام هماهنگی های لازم درخصوص برگزاری این نمایشگاه در سال جاری با حضور اعضاء اصلی کمیته فوق برگزار شده بود، گفت : طی دهه آخر  شهریور در جهت ارائه خدمات به مردم، نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در محل نمایشگاه دائمی رشت برگزار خواهد شد.

    تبلیغات

    راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی