• ۱۴۰۳-۰۲-۰۱
 • رویداد

  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

  قانون پایانه ها (1)

  قانون پایانه ها (2)

  پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- ١٩ (کرونا ویروس) فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در پاساژها و مراکز خرید
  (مدیریت هوشمند محدودیتها)

  دانلود راهنما پروتکل بهداشتی ویژه پاساژها

  پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید- ١٩ (کرونا ویروس) فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در مراکز اداری
  (مدیریت هوشمند محدودیت ها)

  دانلود راهنما پروتکل بهداشتی ویژه مراکز اداری

  پروتکل بهداشتی مبارزه با کووید-١٩( کرونا ویروس)فاصله گذاری و الزامات سلامت محیط و کار در حمل و نقل درونشهری
  (مدیریت هوشمند محدودیتها)

  دانلود راهنما پروتکل بهداشتی ویژه حمل و نقل درون شهری

  راهنما ی سکو ی خدمات اصناف ایران
  به منظور اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا و جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی برای ممانعت از فعالیت صنوف، ث

  دانلود راهنما ثبت نام اصناف در سامانه سکوی خدمات

  راهنمای ثبت اطلاعات دستگاه های کارتخوان اصناف در سامانه

  دانلود راهنما

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی