• ۱۴۰۳-۰۴-۲۷
 •  صورتحساب الکترونیکی برای مالیات دادن اجباری شد

   صورتحساب الکترونیکی برای مالیات دادن اجباری شد

    🔻در صحن علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان کلیه مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان کردند.

   

  🔻بر اساس ماده واحده این طرح، ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

   

  🔻از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱  کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد مذکور به میزان ۵ درصد و تاسقف ۵۰ درصد از منابع اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم  را کاهش دهد.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی