• ۱۴۰۳-۰۲-۲۹
 • فعالیت حمل و نقل درون شهری صرفاً در بستر سامانه امید امکانپذیر است

  فعالیت حمل و نقل درون شهری صرفاً در بستر سامانه امید امکانپذیر است

  فعالیت حمل و نقل درون شهری صرفاً در بستر سامانه امید امکانپذیر است

  براساس طرح مدیریت هوشمند کرونا، کلیه افرادی که به مشاغل عمومی اشتغال دارند بخصوص حمل و نقل درون شهری ، برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی برای متصدیان و رانندگان حوزه حمل و نقل ، صرفآ  فعالیت در بستر سامانه امید( https://asnaf.moi.ir/) میسر است .

  لذا رانندگانی که نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکنند برابر گزارش های سامانه مربوطه با اعمال ممنوعیت در حوزه کاری مواجه خواهند شد.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی