نرخ انواع زولبیا و بامیه در گیلان مشخص شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در جلسه کمیسیون نظارت استان به نرخگذاری شیرینی پرمصرف ماه مبارک اشاره و اعلام کرد: براساس کارشناسی انجام شده، قیمت زولبیا و بامیه از نوع ممتاز ۲۰ هزار تومان ، از نوع درجه یک۱۷ هزار تومان و مابقی درجه دوم ۱۵ هزارتومان اعلام می شود و آندسته از مواردی که بدون مجوز اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه اقدام به تولید این نوع شیرینی می نمایند حق فروش و عرضه ندارند.

نظرات