چراغ شهرها را اصناف، روشن می کنند

بسته بودن مغازه ها در ایام کرونا ، چراغ شهرها را خاموش کرد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به زیان های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا گفت : آسیب های روانی ناشی از این بیماری بیش از زیان های اقتصادی آن است .
حمید انزانی گفت : باید تلاش کرد تا شادی و نشاط را در ایام نوروز به مردم هدیه داد .

وی که در جلسه ای به منظور همکاری اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت در جهت آذین بندی نوروزی میادین و واحدهای صنفی صحبت می کرد ، گفت : با رعایت پروتکل های بهداشتی می توان شهر را به شکلی زیبا تزئین کرد تا آسیب هایی که از عدم مسافرت و آرامش خاطر به مردم وارد شده تا حدودی کاهش داد.
قانع رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت در این جلسه درخصوص نصب المان های نوروزی با همکاری واحدهای صنفی و شهرداری رشت توضیحاتی ارائه داد .

نظرات