• ۱۴۰۳-۰۴-۲۷
  • گشت مشترک بازرسی از میدان بزرگ شهر رشت

    گشت مشترک بازرسی از میدان بزرگ شهر رشت

    گشت مشترک بازرسی از میدان بزرگ شهر رشت با حضور فرماندار.نمایندگان اتاق اصناف.اماکن. سازمان صمت.جهاد کشاورزی.بهداشت و تعزیرات جهت نظارت بر بازار از نظر وضعیت فراوانی کالاهای اساسی  و بررسی قیمت آنها انجام شد.

    تبلیغات

    راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی