گشت مشترک بازرسی از میدان بزرگ شهر رشت

گشت مشترک بازرسی از میدان بزرگ شهر رشت با حضور فرماندار.نمایندگان اتاق اصناف.اماکن. سازمان صمت.جهاد کشاورزی.بهداشت و تعزیرات جهت نظارت بر بازار از نظر وضعیت فراوانی کالاهای اساسی  و بررسی قیمت آنها انجام شد.

نظرات