? تشدید نظارت بر واحدهای عرضه کننده آش و هلیم

به منظور رعایت حال مصرف کنندگان در ایام ماه مبارک رمضان، بازرسان اتاق اصناف مرکز گیلان با همکاری کارشناسان تعزیرات حکومتی استان از ۴۵ مورد واحد صنفی عرضه کننده آش، حلیم و زولبیا و بامیه بازدید کردند که منجر به تشکیل ۷ فقره پرونده گردیده است .
شایان ذکر است لیست قیمت مصوب زولبای و بامیه ، آش و حلیم به شرح ذیل می باشد :
زولبیا و بامیه ممتاز ۶۵۰۰۰ تومان
زولبیا و بامیه درجه یک ۶۰۰۰۰ تومان
زولبیا و بامیه درجه دو ۵۰۰۰۰ تومان
آش ممتاز ۶۵۰۰۰ تومان
آش درجه یک ۶۰۰۰۰ تومان
آش درجه دو ۵۰۰۰۰ تومان
هلیم ممتاز ۵۵۰۰۰ تومان
هلیم درجه یک ۵۰۰۰۰ تومان
هلیم درجه دو ۴۰۰۰۰ تومان

نظرات