• ۱۴۰۲-۰۹-۱۲
 • آخرین مهلت ثبت نام در سامانه مالیاتی جهت ثبت کارتخوان تا پایان بهمن ماه تمدید شد

  آخرین مهلت ثبت نام در سامانه مالیاتی جهت ثبت کارتخوان تا پایان بهمن ماه تمدید شد

  آخرین مهلت ثبت نام در سامانه مالیاتی جهت ثبت کارتخوان تا پایان بهمن ماه تمدید شد

  رییس سازمان امور مالیاتی کشور :

  دارندگان دستگاه های کارتخوان تا پایان بهمن ماه مهلت دارند تا برای ثبت نام در سامانه امور مالیاتی به سایت MY.TAX.GOV.IR رجوع نمایند.

  تبلیغات