• ۱۴۰۲-۰۷-۰۲
  • اسمعیل زاده : دولت ها، اصناف را نادیده می گیرند

    اسمعیل زاده : دولت ها، اصناف را نادیده می گیرند

    مهدی اسمعیل زاده ضمن قدردانی از میزبانی اتاق اصناف لنگرود در برگزاری دومین اجلاس دبیرخانه اتاق های اصناف گیلان گفت: بازار مولد است، از سرمایه خود برای چندین نفر، اشتغال تولید میکند اما هیچ گونه حمایتی از بازار وجود ندارد.
    رئیس اتاق اصناف شهرستان فومن ادامه داد : کمک های اصناف به دولت از آغاز انقلاب تاکنون برکسی پوشیده نیست اما هر دولتی که روی کارآمد، همیشه اصناف را نادیده گرفته است.
    اسمعیل زاده افزود: در حق بازار احجاف می شود و کسی از ما حمایت نمی کند.