بررسی راه‌های همکاری اصناف با کارخانه ایران پوپلین

بررسی راه‌های همکاری اصناف با کارخانه ایران پوپلین

 

در دومین روز از نمایشگاه خدمات کسب و کار، جهانگیری مدیرعامل کارخانه ایران پوپلین رشت با حضور در غرفه اتاق اصناف با علی شاکی نایب رییس اول اتاق اصناف و اعضای هیات رییسه این اتاق در خصوص بررسی روش های همکاری متقابل گفتگو کرد.

نظرات