• ۱۴۰۳-۰۳-۰۳
 • تولیدکنندگان آب آشامیدنی با تهیدست دیدار کردند

  تولیدکنندگان آب آشامیدنی با تهیدست دیدار کردند

  تعدادی از تولیدکنندگان آب آشامیدنی با علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان دیدار و گفتگو کردند.

  در این نشست، نمایندگان این رسته شغلی از مشکلات واحدهای صنفی خود سخن گفتند و خواستار ورود اتاق اصناف در رفع این مشکلات شدند.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی