• ۱۴۰۲-۰۹-۱۸
  • تولیدکنندگان آب آشامیدنی با تهیدست دیدار کردند

    تولیدکنندگان آب آشامیدنی با تهیدست دیدار کردند

    تعدادی از تولیدکنندگان آب آشامیدنی با علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان دیدار و گفتگو کردند.

    در این نشست، نمایندگان این رسته شغلی از مشکلات واحدهای صنفی خود سخن گفتند و خواستار ورود اتاق اصناف در رفع این مشکلات شدند.

    تبلیغات