• ۱۴۰۳-۰۴-۲۷
 • جزیره تنهایی / علی احمدی سراوانی

  جزیره تنهایی / علی احمدی سراوانی

  در سال های اخیر فروشگاه های زنجیره ای رشدی قارچ گونه در کشورمان داشتهاند و در سایه این فراگیری، فعالیتهای صنوف به ویژه سوپرمارکتها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. و این در حالی است که همچنان شاهد نشانههایی از رشد ادامه دار فروشگاههای زنجیرهای در استان گیلان و تشدید تأثیر نامطلوب آن بر واحدهای صنفی کوچک و سوپرمارکتها هستیم.
  بر این اساس باتوجه به گزارش ها و تحلیلهای اقتصادی منتشر شده از تأثیر منفی فروشگاه های زنجیره ای تا شعاع 5 کیلومتر بر فعالیت اصناف خرد، اخیرا شاهد گلایه های شکریه نائب رئیس اول اتاق اصناف کشور از این روند بودهایم.
  روندی که اگر راهی برای خنثی سازی اثرات آن یافته و اجرا نشود بسیاری از مشاغل در اصناف کوچک نابود خواهند شد.
  بنابراین واحدهای صنفی خرد و سوپرمارکت ها به ویژه در گیلان برای جلوگیری از این آسیب ها نیازمند اتصال به یکدیگر هستند . اتصالی که باعث شود آنها همچون جزیره های تنها، سرگردان و دورافتاده از هم نبوده و زنجیره ای باشند که ضمن تکمیل و هم پوشانی یکدیگر بتوانند به عنوان یک غول اقتصادی عمل کنند.
  با توجه به چنین واقعیتی است که گویا شکریه رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان برای تحقق این اتصال به دنبال انجام کاری بزرگ با همراهی جمعی از فعالان اقتصادی استان است . کاری که منجر به تولد و زایش یک غول اقتصادی در گیلان خواهد شد. زایشی که هرچند احتمالا دردی فراوان به همراه خواهد داشت اما بی گمان گیلان را صاحب یک غول می کند.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی