حضور رییس اتاق اصناف مرکز گیلان در جلسه کارآفرینان

حضور رییس اتاق اصناف مرکز گیلان در جلسه کارآفرینان با رئیس کل دادگستری ومعاونت پیشگیری از وقوع جرم و دادستان مرکز گیلان و بیان  مشکلات  واحدهای صنفی و اقتصادی

 

نظرات