• ۱۴۰۳-۰۲-۲۹
  • حمایت هوشمند از خانوارهای مشمول دریافت یارانه حمایتی

    حمایت هوشمند از خانوارهای مشمول دریافت یارانه حمایتی

    براساس تصمیم نهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای حمایت هوشمند از خانوارها، دارندگان پروانه کسب واحدهای صنفی خواربار، سوپرمارکت، فروشندگان گوشت، مرغ، مواد پروتئینی، لبنیات و مواد غذایی برای اینکه خانوارهای مشمول یارانه حمایتی بتوانند از حساب یارانه خود از دستگاه پوز فروشگاه خرید نمایند می توانند اطلاعات دستگاه کارتخوان فروشگاه را با مراجعه به اتحادیه دی زبط در سامانه ایرانیان اصناف ثبت نمایند.

    تبلیغات

    راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی