• ۱۴۰۳-۰۳-۰۳
 • خروج مشاغل پرخطر صنفی به شهرک های صنعتی

  خروج مشاغل پرخطر صنفی به شهرک های صنعتی

  فرهنگ سازی عمومی و گسترش اقدامات فرهنگی در بین مردم، همراه با فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در مقابله با دشمن، یکی از اهداف پدافند غیرعامل در کشور است.

  علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به هفته پدافند غیرعامل و با بیان این نکته که موضوع پدافند غیرعامل در حوزه اصناف می بایست با جدیت دنبال گردد، تصریح کرد: با ایجاد و حفظ آمادگی در مقابله با بحران های احتمالی، باید آسیب پذیری را به حداقل رساند.

  وی از ایجاد بانک اطلاعاتی مشاغل پرخطر یاد کرد و گفت : یکی از اولویت های اتاق اصناف مرکز گیلان، انتقال مشاغل پرخطر و مزاحم به شهرک های صنعتی خارج از شهر می باشد.

  تهیدست ادامه داد: عمده ترین هدف پدافند غیرعامل، ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های موردنیاز مردم است که خروج مشاغل پرخطر صنفی به شهرک های صنعتی، گام موثری در این رابطه خواهد بود.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی