دهه فجر ، ایران استوار، ۴۴ سال افتخار

دهه فجر گرامی باد

 

دهه فجر، درحقیقت ، مقطع رهایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است

“مقام معظم رهبری”

نظرات