• ۱۴۰۳-۰۴-۲۷
 • دولت به همه اصناف اعتماد دارد/ ملاک دریافت مالیات، دستگاه کارتخوان نیست

  دولت به همه اصناف اعتماد دارد/ ملاک دریافت مالیات، دستگاه کارتخوان نیست

  رئیس جمهور در جمع نخبگان خراسان جنوبی و در پاسخ به مطالبه علی جعفرپور مقدم رییس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی: در خصوص اخذ مالیات، اساس دولت بر اعتماد به اصناف است

  اظهار صنف تجاری برای دولت اعتمادآفرین است. ملاک دولت کارتخوان واحد صنفی نیست، اظهارنامه مالیاتی آن صنف است

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی