• ۱۴۰۲-۰۷-۰۲
  • دولت به همه اصناف اعتماد دارد/ ملاک دریافت مالیات، دستگاه کارتخوان نیست

    دولت به همه اصناف اعتماد دارد/ ملاک دریافت مالیات، دستگاه کارتخوان نیست

    رئیس جمهور در جمع نخبگان خراسان جنوبی و در پاسخ به مطالبه علی جعفرپور مقدم رییس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی: در خصوص اخذ مالیات، اساس دولت بر اعتماد به اصناف است

    اظهار صنف تجاری برای دولت اعتمادآفرین است. ملاک دولت کارتخوان واحد صنفی نیست، اظهارنامه مالیاتی آن صنف است