• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
 • رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شهرستان رشت به عنوان عضو اصلی کمیته مشورتی حمل و نقل بار و مسافر کشور منصوب شد.

  رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه شهرستان رشت به عنوان عضو اصلی کمیته مشورتی حمل و نقل بار و مسافر کشور منصوب شد.

  طی حکمی از سوی سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و بنا بر پیشنهاد جلال الدین محمد شکریه رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان و نایب رئیس اول اتاق اصناف کشور احمد اعتمادی رئیس اتحادیه موسسات کرایه اتومبیل شهرستان رشت به عنوان عضو اصلی کمیته مشورتی حمل و نقل بار و مسافر کشور برای دومین مرتبه به مدت یک سال دیگر منصوب شد.
  شایان ذکر است تاکنون دو کمیته برای حل مشکلات حوزههای مختلف اصناف در اتاق اصناف کشور تشکیل شده که در هر دوی این کمیتهها دو رئیس اتحادیه از شهرستان رشت به عنوان عضو اصلی حضور دارند.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی