• ۱۴۰۳-۰۳-۰۳
  • ساعت کار اغذیه فروشی ها در گیلان مشخص شد

    ساعت کار اغذیه فروشی ها در گیلان مشخص شد

    در کمیسیون نظارت مرکز استان گیلان،، دکتر دلق پوش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان به نحوه فعالیت برخی صنوف در ایام ماه مبارک اشاره کرد و اظهار داشت: با نظر موافق اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان مصوب شد که اغذیه فروشان از افطار تا سحر می توانند به ارائه خدمات بپردازند و البته این موضوع شامل فعالیت قلیانسراها نمی گردد.

    تبلیغات

    راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی