ساعت کار اغذیه فروشی ها در گیلان مشخص شد

در کمیسیون نظارت مرکز استان گیلان،، دکتر دلق پوش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان به نحوه فعالیت برخی صنوف در ایام ماه مبارک اشاره کرد و اظهار داشت: با نظر موافق اعضای کمیسیون نظارت مرکز استان مصوب شد که اغذیه فروشان از افطار تا سحر می توانند به ارائه خدمات بپردازند و البته این موضوع شامل فعالیت قلیانسراها نمی گردد.

نظرات