• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
 • مهدوی: اتاق های اصناف در حال سقوط هستند

  مهدوی: اتاق های اصناف در حال سقوط هستند

  رضا مهدوی رئیس اتاق اصناف شهرستان شفت:
  ⬅️منابع درآمدی اتحادیه ها و اتاق های اصناف در شهرستان ها بسیار ضعیف است. هزینهها بیش از درآمدهای حاصله است، بنابراین اتاق های اصناف در حال سقوط هستند که می بایست راه های جدیدی برای کسب درآمد اندیشیده شود.
  ⬅️معتمدان و پیشکسوتان اصناف را هم به جلسات دبیرخانه دعوت نمایید تا با استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها نسبت به رفع مشکلات اصناف تلاش کنیم.
  ⬅️ بازار تحت تاثیر جنگ خانمان سوز اخیر قرار دارد و متاسفانه از آن به شدت آسیب دیده است.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی