• ۱۴۰۳-۰۲-۲۹
 • نمایندگان گیلان در اتاق اصناف ایران مشخص شدند

  نمایندگان گیلان در اتاق اصناف ایران مشخص شدند

  نمایندگان گیلان در اتاق اصناف ایران مشخص شدند

  صبح امروز جلسه انتخاب نمایندگان اتاق های اصناف گیلان برای اتاق کشور برگزار شد  و نفرات ذیل به عنوان نمایندگان گیلان در اتاق کشور انتخاب شدند.

  تهیدست (رییس اتاق اصناف مرکز گیلان)

  محمود صفری

  علی شاکی

  اصلان سرخی

  مسیب عاشوری

  تقی همدمی

  عباس قاری پور

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی