• ۱۴۰۲-۰۹-۱۰
  • کدام کالاها از ۱۳ دی ۱۴۰۰ از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

    کدام کالاها از ۱۳ دی ۱۴۰۰ از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

    کدام کالا‌ها از ۱۳ دی ۱۴۰۰ از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

    ?از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا‌های معاف از مالیات ارزش افزوده باید برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده روی بسته بندی کالا‌های مزبور درج کنند.