• ۱۴۰۲-۰۹-۱۰
  • بازدید میدانی اصناف در قالب گشت مشترک

    بازدید میدانی اصناف در قالب گشت مشترک

     

    بازدید میدانی روسای اتحادیه های فروشندگان پوشاک،کیف و کفش،خرازی و تریکو و پارچه فروشان در قالب گشت مشترک

    ستاد مقابله با کرونا اصناف با حضور بازرسان واحد بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی زیرمجموعه منطقه بازار مرکزی رشت به منظور نظارت بر چگونگی ثبت نام کسبه در سامانه امید(ایران من) و الصاق QR کد در واحدهای صنفی دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰