• ۱۴۰۳-۰۳-۰۲
 • تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

  تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم

  ((اطلاعیه))

   

  با عنایت به جلسات متوالی اتاق اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی و با عنایت به تمدید زمان تسلیم اظهارنامه یا خوداظهاری برای عملکرد سال 1400 تا تاریخ 15/04/1401 به اطلاع می رساند:

   

  1-کلیه گروه های فعالیت (با هر نوع و حجم فعالیت) می توانند از تبصره 100 استفاده نمایند مشروط به اینکه مبلغ فروش آنها کمتر از چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان باشد.

   

  2- با عنایت به پیگیری بعمل آمده توسط اتاق اصناف ایران در راستای کاهش ضرایب مالیاتی صنوف و همچنین تعدیلات صورت گرفته در راستای این مهم ظرف چند روز اخیر، برخی از ضرایب فوق کاهش یافته است. لذا خواهشمند است اصناف محترم بار دیگر به سامانه مالیاتی (اینتاکد) مراجعه نمایند و درصورتیکه مبلغ اعلامی مورد رضایت فرد صنفی می باشد نسبت به توافق تبصره 100 (ق.م.م) اقدام نمایند.

   

  3-درصورت وجود مغایرت و عدم رضایت افرد صنفی ازمالیات تعیین شده در سامانه ، اصلح است نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (موضوع ماده 95 ق.م.م) اقدام نمایند.

   

  4-اعضاء محترم واحدهای صنفی درخصوص تنظیم فرم های خوداظهاری یا اظهارنامه مالیاتی با عنایت به آنکه مقررات قانون مالیات های مستقیم تأکید می نماید که مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی محترم می باشد، لذا پیشنهاد می گردد جهت افزایش ضریب اطمینان به کافی نت های معتبر دارای پروانه کسب مراجعه نمایند

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی