• ۱۴۰۲-۱۲-۱۴
 • عاشوری : اصناف، حرف اول اقتصاد را می زند

  عاشوری : اصناف، حرف اول اقتصاد را می زند

  مسیب عاشوری رئیس اتاق اصناف بندر انزلی در دومین اجلاس دبیرخانه اتاق های اصناف گیلان، تشکیل دبیرخانه اصناف گیلان را گامی جهت رفع مشکلات اصناف گیلان عنوان کرد و گفت : این تشکل ضمن جلوگیری از پراکندگی اتاق های اصناف، با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بیشتر بین اعضاء دبیرخانه، ، می تواند از حقانیت بازار در سازمان های تصمیم گیرنده برای اصناف، دفاع نماید.
  عضو هیأت نمایندگان گیلان در اتاق اصناف کشور ادامه داد: با قوی تر شدن این دبیرخانه ، می توان نقش مهمی را در تصمیم گیری های مرتبط با بازار و اصناف ایفا کرد.
  وی تأکید کرد : باید تلاش کنیم اصناف نادیده گرفته نشود.

  تبلیغات

  راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی