• ۱۴۰۲-۰۹-۱۸
  • فروش و عرضه محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیرهای و فرانچایز ممنوع

    فروش و عرضه محصولات دخانی در فروشگاه های زنجیرهای و فرانچایز ممنوع

    اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای به آگاهی واحدهای صنفی میرساند: با عنایت به اجرای برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ابلاغیه معاون پیشگیری ستاد و وزیر بهداشت و ستاد صنایع دخانی وزارت صمت، واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف با محوریت دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط در چارچوب قانون نسبت به پایش و نظارت بر سطح عرضه با موضوع “فروش و عرضه سیگار الکترونیکی، قلیان الکترونیکی، ویپ و محصولات گرم کننده تنباکو (IQOS)” برخورد خواهند کرد و فروش تمامی محصولات دخانی در فروشگاههای زنجیره ای و فرانچایز ممنوعیت دارد.

    تبلیغات