• ۱۴۰۳-۰۳-۲۶
  • شناسه یكتا جایگزین مجوزهای كاغذی می‌شود

    شناسه یكتا جایگزین مجوزهای كاغذی می‌شود

    فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، بصورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.

    تبلیغات

    راهنمای صدور شناسه یکتا برای پروانه کسب قدیمی